C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Associació Catòlica de Pares d'Alumnes

¿APA, ACPA ó AMPA?

En el nostre col·legi som l'Associació Catòlica de Pares d'Alumnes. Al dir pares, incloem pares i mares, per descomptat. Disposem d'uns estatuts que pots consultar-los o abaixar-te'ls en esta mateixa web.


Si, però... qui és l'ACPA?

Perquè eres tu i qualsevol pare, mare o tutor que satisfà les quotes de l'associació (articles 6, 7 i 8).


Llavors... qui decidix?

Perquè tots, a través de l'Assemblea anual. Allí pots expressar-te, comentar, preguntar, sol•licitar o queixar-te,...., en fi que l'Assemblea és l'òrgan suprem de l'ACPA (article11).


Però ... no decidirem tots al mateix temps tots els dies?

Home, no seria operatiu, per això l'Assemblea tria la Junta Directiva, que servix per a representar-la i administrar-la. La Junta està formada pel President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i els Vocals (article 15). Pots veure qui és qui en la web del cole.


Molt bé, ja em vaig centrant, però... realment decidix quelcom?

Tenim uns fins (article 4), però es poden resumir en un: col•laborar en la comunitat educativa amb l'objectiu d'aconseguir la millor educació per als nostres fills. Per a això, tenim representació en el Consell Escolar, en la Junta Econòmica, i principalment col•laborem mà a mà amb el Claustre i la Direcció del col•legi.


L'Assemblea es reunix una vegada a l'any, però i la Junta Directiva? quan es reunix?

Ens reunim una vegada al mes, durant el curs escolar, els primers dilluns lectius de cada mes (si no concorren circumstàncies inesperades), a la vesprada en el col•legi.


Puc anar?

Per descomptat. Si vols, al principi de la reunió pots sol•licitar-nos, comptar-nos o preguntar-nos el que estimes oportú, perquè traslladem a qui procedisca si no està en les nostres mans.


El dilluns a la vesprada no puc, com puc contactar amb la Junta?

Solem estar pel cole, però si no et ve bé, pots enviar-nos un e-mail a la nostra direcció: acpasjv4@escolapios.es. Et garantim la resposta.


I què hi ha de la qüestió econòmica?

Amb els recursos de què disposem, i una estreta col•laboració amb el col•legi, elaborem un pressupost, que es presenta per a la seua aprovació en l'Assemblea anual. En cada Assemblea, el tresorer ret comptes del pressupost anterior i exposa el següent per a la seua aprovació.


Sent!, ja em vaig assabentant. I què més fa l'ACPA?

Perquè col•laborem en totes activitats que es vénen fent tradicionalment en el col•le: 9 d'octubre, Sant Josep de Calasanz, Nadal, Setmana de l'Esperanza, Pla Lector, Falles, Setmana Matemàtica, Graduació de Batxiller, Dia de l'Alumne, etc.
I fem especial èmfasi en la formació de pares, amb xarrades, tallers, etc., tractant distints aspectes relacionats amb l'educació dels nostres fills.


Ni m'havia assabentat! puc col•laborar?

Sí!. Seràs molt ben rebut, sobretot en aquelles activitats on més mans fan falta.


Em pots repetir com puc contactar amb vosaltres?

Perquè sí. En l'Assemblea anual (normalment al novembre), en les reunions de la Junta (primer dilluns lectiu del mes) i per correu electrònic en acpa.sanjoaquin@escolapiosbetania.es


Gràcies, ara ja sé el que és l'ACPA. És més, sent que forme part d'ella.

Benvingut!


La Junta Directiva del ACPA
TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30