C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Activitats Extraescolars

Presentació

En el col·legi es duen a terme diverses activitats extracurriculars que perseguixen complementar la formació acadèmica dels alumnes.

Per un costat el Club Esportiu Escoles Pies organitza totes les activitats esportives del Col•legi, mentres que una empresa especialitzada exercix activitats d'una altra índole. Si desitgen conéixer més sobre les activitats del CLUB, visiten el seu apartat.

Durant els recreus de menjador al migdia, i algunes vesprades a l'eixida del Col•legi, s'organitzen classes d'anglés o d'informàtica (cada any en el mes de setembre es concreta quins cursos s'organitzen), impartides per professors molt preparats en la matèria i en xicotets grups d'alumnes.

Per tant, tots aquells pares que consideren interessant complementar la formació del seu fill, aprofitant hores lliures en el Col•legi, poden inscriure'ls en estes activitats.

El Col·legi ha delegat l'organització d'estes activitats en l'empresa especialitzada Activa, que ja hi ha porta col•laborant un temps amb nosaltres, així com amb altres Col·legis de les Escoles Pies.

Poden conéixer un poc més de prop a l'empresa ACTIVA.


TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30