C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

El Col·legi: Breu Història

El Centre pertany a la Província Betània de les Escoles Pies, que posseïx la Titularitat del mateix. Altres col·legis de la mateixa Entitat estan a Castelló, Gandia, Algemesí i en la mateixa València.

En l'actualitat s'impartixen les Ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat en règim de Concert Educatiu. En total són 40 aules que acullen a més d'un miler d'alumnes, amb un Claustre de 76 professors i 12 persones d'administració i serveis.

Des del curs 2004/2005 el centre està en possessió del segell de Qualitat segons la norma ISO 9001:2000, havent obtingut l'actualització ISO 9001:2008 en la recertificació d'abril del 2010.


Breu història

Aquest antic col·legi situat en el centre de València, en el tradicional barri de Velluters, és des de fa més de 275 anys un focus de cultura per a la societat valenciana. Allà pel segle XVIII era el millor dels col·legis que tenien els escolapis a Espanya.

Els escolapis van arribar a valència en 1737, 90 anys després de la mort del seu fundador, José de Calasanz. Arriben de la mà d'un valencià, el comte de Carlet, que els havia conegut a Saragossa. Moltes de les dificultats dels inicis van poder superar-se gràcies a l'entusiasme de l'Arquebisbe de València, D. Andrés Mayoral.

La construcció de l'edifici comença en 1739 i finalitza en 1742. És un gran paral·lelogram amb quatre altures que hi ha patit diverses reformes en el transcurs dels segles, mantenint-se sempre en bon estat.

En 1763 es va inaugurar en l'edifici el Seminari Andresiano, prestigiós internat, clausurat en 1958.

En aquests quasi tres segles, l'edifici ha sigut lloc d'importants esdeveniments, institucions prestigioses i ha acollit alumnes que després serien personatges il·lustres, amb carrer dedicat en la ciutat.

En la dècada dels 90, es va realitzar una forta reforma en la planta baixa, fruit de la qual és la Biblioteca d'Investigadors , que acull abundants volums dels segles XVII-XIX provinents de diferents col·legis i biblioteques particulars. Està oberta al públic investigador. La biblioteca està enllaçada a la xarxa de Biblioteques Valencianes; en ella es pot trobar el catàleg dels llibres.L'Església

En 1771 es conclou la construcció d'aquest segon edifici: l'Església. Dedicada a Sant Joaquim, és obra dels arquitectes José Puchol i Antonio Gilabert, fruit del mecenatge de l'arquebisbe Andrés Majoral. A la mort de l'arquebisbe es van reduir les despeses; i a això es deu la curta alçària del tercer cos de l'Església i l'absència de pintures de la cúpula.

És de planta circular amb una alçària de 48 metres i 24.5 de diàmetre, amb una gran cúpula de llanternó de 24 metres de diàmetre. El pis de la rotonda descansa sobre una gran cripta que tancava el panteó de la comunitat religiosa.

L'altar major situat enfront de l'entrada principal, s'inserix en un arc que arriba a la primera cornisa, sostingut per quatre columnes de pedra verda amb capitells daurats corintis. El nínxol de la Mare de Déu de les Escoles Pies, que presidix l'altar, està cobert per un fresc de José Vergara, restaurat recentment. Sobre les quatre columnes estan els quatre apòstols, obra d'Ignacio Vergara.

L'actual Imatge de la Mare de Déu de les Escoles Pies de l'altar major és obra de Gutiérrez Frechina; va substituir a una talla desapareguda de Garnelo. El quadro de S. José de Calasanz de la capella de la dreta és obra del pintor Ramón Stolz.

Seguint el camí de Calasanz, fundador de l'Escola Pia a principis del segle XVII, el col·legi, com a obra de l'Església, participa de la seua missió evangelitzadora per mitjà de l'educació integral de xiquets i jóvens.

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30