C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Escola d'idiomes en el Col·legi


Com tots sabeu el Col•legi s'ha incorporat fa uns anys al programa plurilingüe de la Conselleria d'Educació, segons el qual cal incorporar en el currículum àrees no lingüístiques en anglés. Açò suposa un esforç per al col•legi i per als alumnes. Però és un esforç que el Col•legi vol realitzar, fins i tot a pesar del risc que qualsevol projecte nou que es comença comporta.

En primer lloc es vol donar la transcendència que mereix, en el procés d'Educació Integral del xiquet, l'aprenentatge i coneixement de les llengües i altres cultures. En segon lloc, el Col•legi vol respondre també a una demanda real que existix en la societat sobre el domini de la llengua anglesa.

La creació d'aquesta Escola d'Idiomes d'Anglés sorgix com un complement oferit als alumnes del nostre col•legi per a donar la possibilitat d'aprendre-ho, reforçar-ho i practicar-ho, així com també oferir als estudiants titulacions de reconeixement internacional. A més, s'oferix la possibilitat d'inscriure's als pares, familiars, antics alumnes… i tots aquells adults que vullguen acostar-se al coneixement de l'anglés.OBJECTIUS DE LA NOSTRA ESCOLA D'IDIOMES

El propòsit fonamental d'ensenyar idiomes és aconseguir que els alumnes adquirisquen una competència comunicativa satisfactòria a través d'exercicis de lectura, comprensió auditiva, gramàtica, producció de textos escrits i especialment expressió oral, així com obtindre la certificació Cambridge corresponent als nivells aconseguits.

Al mateix temps, es pretén que els estudiants coneguen la importància de parlar almenys una segona llengua i s'acosten a la cultura que els embolica i coneguen les seues característiques fonamentals.

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30