C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Movimient Calasanz

Manifest del moviment Calasanz

Nosaltres, escolapis, religiosos i laics, reunits pel Pare en el nom de Jesús, baix la guia de l'Esperit Sant i fidels a la inspiració de Josep de Calasanz, ens sentim enviats per Crist i per l'Església a evangelitzar educand. Per a això manifestem que:


  • 1. Jesús és el centre del nostre Moviment. El seu missatge d'amor, el seu estil de vida i la seua entrega generosa són per a nosaltres la referència en la nostra acció educativa i pastoral.
  • 2. La Mare de Déu, per la seua senzillesa i humilitat, és un model d'acollida i entrega a la Voluntat de Déu. Ens ensenya a viure com a fills de Déu i deixebles de Jesús.
  • 3. Déu ha entregat a Calasanz un valuós carisma que il•lumina la nostra lectura de l'Evangeli. Des de la història, espiritualitat, pedagogia i estil propis de les Escoles Pies, realitzem la nostra missió d'evangelitzar educand.
  • 4. Els jóvens són els primers i immediats apòstols dels propis jóvens. Les seues iniciatives ens oferixen valuosos dinamismes per a la missió escolàpia.
  • 5. L'educació, la plena realització humana i cristiana, així com la felicitat dels xiquets i jóvens constituïxen el nucli de la nostra missió.
  • 6. En fidelitat a Jesús i a Calasanz, ens entreguem a la causa de la justícia i la pau amb preferència pels més pobres i xicotets de la societat.
  • 7. La reforma de la societat radica en una bona educació. Ens inspirem en el pensament i pràctica educativa que va proposar Sant Josep de Calasanz.
  • 8. El carisma escolapi és un do de Déu per a l'Església i la societat. La Fraternitat de les Escoles Pies és una proposta plena perquè religiosos i laics compartim eixe carisma i el fem present on estiguem.
  • 9. La urgència d'anunciar l'Evangeli a xiquets, jóvens i adults ens porta a crear itineraris pastorals viscuts en grup que possibiliten un procés personal de descobriment i maduració de la pròpia vocació així com una clara inserció eclesial.
  • 10. Apassionats per la nostra vida escolàpia, fem una pastoral sempre vocacional. Oferim la nostra vocació com proposta d'inserció eclesial, bé com a religiosos escolapis o com a membres de la Fraternitat escolàpia.
TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30