C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Movimient Calasanz

Ideari del Moviment Calasanz

IDENTITAT


El Moviment Calasanz és la comunió de grups de distintes Demarcacions de tota la geografia escolàpia, que s'unixen en una mateixa proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en l'esperit i l'estil de Calasanz.

Este Moviment vol reforçar les realitats ja existents, posant-les en connexió, per a enriquir-se mútuament, per a guanyar en identitat escolàpia i per a oferir horitzó pastoral als que el necessiten en este moment.

El Moviment Calasanz suposa un itinerari continu de diferents experiències i per a totes les edats que pretén possibilitar un procés personal, viscut en grup, de descobriment i maduració de la fe i de la pròpia vocació així com una clara inserció eclesial.

Este procés inclou expressament l'oferta escolàpia de desembocadura en les Escoles Pies en les seues diverses modalitats, especialment en la vida religiosa i en la Fraternitat escolàpia.

ELEMENTS CLAU DE L'ITINERARI


L'acció evangelitzadora no es fa per accions aïllades, sinó per un procés on es va concretant el projecte de vida vocacional compartit en comunitat.

El carisma de Sant Josep de Calasanz i dels escolapis orienta els pilars del procés educatiu de tot el Moviment.

Els elements fonamentals, sempre presents de la manera més convenient en totes les etapes, interrelacionats entre si i amb la perspectiva del seguiment de Jesús a l'estil de Calasanz, són:


 • La trobada personal amb El Senyor en l'oració, els sagraments, la Paraula, la lectura creient i cristiana de la realitat, la proximitat solidària amb els pobres, la comunitat, la història eclesial i escolàpia i el compromís personal.
 • Un estil de vida des de les claus de l'Evangeli, a l'encalç de Jesús, buscant sempre la vocació a què Déu ens crida i adequant la nostra vida a la seua proposta en actitud de conversió permanent.
 • La formació humana, cristiana i escolàpia que permeta ser capaços de donar raó de la nostra esperança i encarnar els valors cristians i escolapis al mateix temps que anem creixent com a persones.
 • El servici als altres i el compromís per la construcció del Regne de Déu, especialment amb els més necessitats, des de les intuïcions de Calasanz
 • Compartir el seguiment de Jesús i tots els aspectes de la vida amb els germans i germanes en xicotets grups i comunitats en clara comunió amb les Escoles Pies i amb tota l'Església.

ETAPES


El Moviment Calasanz és un itinerari grupal per a totes les edats l'horitzó de les quals és la inserció eclesial activa i adulta. En tot el procés, i sobretot en les etapes finals, es fa present l'oferta de la Vida Religiosa i la Fraternitat escolàpies.

Cada persona, segons el seu moment i situació, anirà fent el seu propi procés aprofitant este itinerari comunitari, sempre des de l'orientació de l'equip d'educadors.

Les etapes de l'itinerari, amb els noms que en cada lloc es vegen més convenients, poden ser:


 • Infància: des de la primera edat en què es convoque fins als 12 anys aproximadament es fan aprenentatges bàsics i se sembren valors, hàbits i actituds.
 • Pre-adolescència (12-14 anys) on cobren importància els models de referència i pertinença tan importants en la socialització personal i cristiana.
 • Adolescència (14-18 anys) on va cristal·litzant la personalitat en funció dels valors assumits i les opcions de vida que es van prenent. És fonamental una proposta escolàpia atractiva per a continuar en els processos, especialment al finalitzar l'etapa escolar..
 • Catecumenat juvenil o adult, on amb l'estil i metodologia apropiats a l'edat, s'aprofundix en les claus del seguiment de Jesús i s'acompanyen les decisions de vida que este implica.
 • Discerniment vocacional i/o d'inserció eclesial, on es busca el lloc a què Déu crida i on finalment es fa l'Opció per la comunitat de referència que anirà acompanyant a cada u al llarg de la seua vida.

Hi ha diverses convocatòries al llarg de les diferents etapes del procés i en funció de les distintes situacions.


 • Poden ser convivències, preparació a un sagrament, canvi d'etapa escolar, inici de curs, en les eucaristies, pel “boca a boca”, noves invitacions als que han estat en el procés prèviament, des del voluntariat i accions de solidaritat,…
 • Poden ser als més pròxims dels nostres col·legis, parròquies i obres… i també a altres persones més allunyades de l'Església i les Escoles Pies.

Suposa una actitud missionera més que accions concretes, que també són necessàries i s'han de planificar i dur a terme.

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30