C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Oferta pedagógica

El nostre Centre és un Centre Integrat Concertat on s'impartixen les ensenyances de:


  • Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)
  • Educació Primària
  • Educació Secundària
  • Batxillerat en les branques cientificotècnic i de Socials i Humanitats.Cada Etapa està dirigida per un Coordinador Pedagògic i un altre Coordinador Pastoral que programen, coordinen i avaluen l'activitat pedagògica i pastoral de l'Etapa

El centre compta amb professors especialistes d'Anglés, de Música, i d'Educació Física des de l'Educació Infantil fins al Batxiller.

El Gabinet Psicopedagògic format per tres especialistes titulats que atenen les necessitats dels alumnes, les peticions dels mestres i les preguntes dels pares.

De Primer a Quint de Primària els alumnes participen en una experiència molt escolàpia com és el denominat Oratori de Xiquets, que pensat per Calasanz continua tenint en els escolapis de hui vigència.

Igualment es programen eixides, classes d'educació viària, d'educació per a la salut i aquelles altres activitats que completen l'educació de qualitat que pretenem donar.

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30