C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

La Comunitat Educativa - Organigrama

Organigrama del centre | Curs Escolar 2019 - 2020

Representant del Titular

Sr. Jorge Gutiérrez Gutiérrez


Directora General /Director Secundària - Batxiller

Sra. Mª Amparo Medina Salom


Director de Infantil i Primària

Sr. Ignacio Zomeño Vilatela


Gerent

Sr. Antonio Lleida Martínez


Administració

Sra. Sonia Espiritusanto Latorre


Secretaría d'Estudis

Sra. Consuelo Prats Marco

Sra. Cristina López Pascual


Coordinadora Gabinet Psicopedagògic

Sra. Estíbaliz Tornel Bilbao


Cap Departament d'Orientació

Sra. Marisa Morales Bolufer


Coordinadors de Pastoral

E. Infantil i Primària: Sra. Lucía Andreu Bacigalupe

Secundària i Batxiller: Sra. Mª José Yáñez Avendaño


Coordinadors d'Acción Social

E. Infantil i Primària: Sra. Ascensión Martinez Castro

Secundaria i Batxiller: Sra. Mª Isabel Súñer Sancho


Coordinadors Pedagògics

Infantil i Primària: Sra. Ana Zanón Camps

Secundària i Batxiller: Sra. Ana Vila león


Coordinadora de Qualitat

Sra.Cristina Ramírez Alba


Equip directiu

Sr. Jorge Gutiérrez Gutiérrez, Representant del Titular
Sra. Mª Amparo Medina Salom, Directora General, Secundària i Batxiller
Sr. Ignacio Zomeño Vilatela, Director Infantil i Primària
Sra. Ana Zanón Camps, Pedagogia Infantil i Primària
Sra. Pilar Giner Rabadán, Pedagogia Infantil i Primaria
Sra. Ana Vila León, Pedagogia Secund+aria i Batxiller
Sra. Ana Sanjuán Aleixandre, Pedagogia Secundària i Batxiller
Sra. Mª José Yáñez Avendaño, Coordinadora General Pastoral

Sra. Ascensión Martínez Castro, Coordinadora General Acció Social

Sra. Cristina Ramírez Alba, Coordinadora Qualitat


Asociació Catòlica de Pares d'Alumnes

President

Sr. Antonio Martínez Martínez


Activitats Extraescolars

Club Esportiu

Sr. Sergio Martínez Alabau

 

Catequesi Primera Comunió

Sr. Federico Bultó Bultó
P / Sr. Federico Bultó Salom

 

Grups Calassanç

Sr. Carlos Ballester Armela

 

Directora del Cor

Sra. Irene Sanchis Giner

 

Coordinadora de Menjador

Sra. Teresa Ros Gimeo

INFANTIL Y PRIMARIACoordinador de etapa

Sra. Ana Zanón Camps


Ed. INFANTIL

Coordinadora: Sra. Mª Pilar Giner Rabadán


1 A Sr. Javier Aguillo Palomar
1 B Sr. David Guerrero Navarro


2 A Sr. Juan Fresneda Fresneda
2 B Sra. Patricia Muedra Rozalén


3 A Sra. Pilar Giner Rabadán
3 B Sra, Ana Mª Bastida Asencio


Suport. Sra. Sonia Solera Cano


ED. PRIMÀRIA

Coordinadors: Sr. Carlos García Escudero, Sra. María Mulet Valle i Sr. Enrique Monzó Climent

 

1 A Sra. Ana Ferrer Puig
1 B Sr. Carlos García Escudero
1 C Sra. Eva Mª Pastor Pérez

 

2 A Sr. Diego Quijano Martínez
2 B Sra. Amaya Yaya Tur i P. Herman Djabur Sch. P.
2 C Sra. Belén Montesinos Abellán

 

3 A Sra. Mª Dolores Sánchez Diana
3 B Sra. María Mulet Valle
3 C Sra. Ascensión Martínez Castro

 

4 A Sr. Rubén López Sánchez
4 B Sra. Amparo Cerverón Lleó / Sr. Jacobo Ijeilat Nadal
4 C Sra. Mar Signes Monferrer

 

5 A Sra. Cristina Gimeno Domínguez
5 B Sr. Carlos Ballester Armela
5 C Sra. Lucía Andreu Bacigalupe

 

6 A Sr. Enrique Monzó Climent
6 B Sra. Fátima López López
6 C Sra. Mar Quintana Barberán

 

SECUNDARIA Y BACHILLER


Coordinadora d´ etapa

Sra. Ana Vila León


PRIMER CICLE

Coordinadora: Sra Inés Felis Buigues

 

1 A Sra. Mara Sancho Blay
1 B Sra. Cristina Ramírez Alba
1 C Sra. Mª José Yáñez Avendaño

 

2 A Sra. Laura Valls Sanjosé
2 B Sr. Javier Contell Penadés
2 C Sra. Inés Felis Buigues


SEGUNDO CICLE

Coordinador: Sr. Francisco Bueno López

 

3 A Sr. Francisco Bueno López
3 B Sra. Elena Urbiola Antón
3 C Sra. Ana Sanjuán Aleixandre

PMAR Sra. Elena Fuertes Ibáñez


4 A. Sr. Francisco Alemay Mollá
4 B P. Salvador Jiménez Gutiérrez Sch. P.
4 C Sr. Carlos Ferrerira Gauchia


BATXILLER

Coordinadora: Sra. Irene Sanchis Giner

 

1 A Sra. Anna Maria Montaña Llopis
1 B Sr. Cipriano Díaz Ros


2 A Sr. Jaime Reos Guerrero

2 B Sr. Vicente Tarín Cervera


ALTRE PROFESSORAT


Primària / Infantil

 

Sr. Javier Gimeno Arándiga
Sr. Germán Fernández Hernández
Sra. Altea Bañuls Mirete
Sra. Mª Teresa Monrós Martínez
Sr. José Tordera RealSecundària / Batxiller

 

Sr. Pedro Antón Castellote
Sra. Roser Bau Sales
Sra. Mónica Cuesta Alonso

Sr. Manuel Ángel De Benito Martín
Sra. Elena Gámez Pérez
Sr. Ángel García Ferriol
Sr. Javier Gil Noé
Sra. Alicia Grau Casanova / Sr. Fernando Moreno Alonso
Sra. Sandra Lahuerta Raga
Sr. Juan Martín de Nicolás Muñoz
Sra.Amparo Bergamín Redondo
Sr. Alejandro Sánchez Gamborino
Sra. mª Isabel Súñer SanchoConserges

Sra. Mercedes Moncho Martínez

Sr. Jorge Trujillo JorgeManteniment i serveis

Sra. Lourdes Albert Ramos

Sra. Mª. Jesús Díaz Brell

Sr. Juan Carlos Ecuaga Cebrián

Sra. Ascensión Martínez Tebar

Sra. Isabel Martínez Saiz

Sra- Carmen Bolea Ruiz

 

EVALUACIONS

 

iNFANTIL I PRIMÀRIA

Primera: del 9 de setembre fins 20 de desembre

Segona: del 7 gener fins 20 de març

Tercera: del 23 de març fins 18 juny

 

SECUNDÀRIA

Primera: del 9 de setembre fins 29 de novembre

Segona: del 30 de novembre fins 6 de març

Tercera: del 7 de març fins 16 de juny

 

BATXILLER
Primer

Primera: del 9 de setembre fins 22 de novembre

Segona: del 23 de novembre fins 21 de febrer

Tercera: del 22 de febrer fins 16 de juny

 
Segon

Primera: del 9 de setembre fins 22 de novembre

Segona: del 23 de novembre fins 21 de febrer

Tercera: del 22 de febrer fins 31 de maig

 

NOUS ALUMNES

CURS 2020/20121

Inscripcions

Infantil, Primèria, Secundària i Batxiller

Segons dates que indique la Conselleria d´Educació

 

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30