C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Pastoral i Acció Social

Les Escoles Pies, Obra d'Església, participen en l'Evangelització per mitjà de l'educació integral de xiquets i jóvens, preferentment pobres. Esta educació integral aconseguix la seua plenitud en l'educació en la fe.

Per a impulsar esta dinàmica evangelitzadora, el centre compta amb un Equip de Pastoral i Acció Social, format per educadors del Centre, coordinat pels Coordinadors de Pastoral de cada Etapa i d'acord amb la Programació Pastoral de la Província Religiosa Escolàpia.

Les seues finalitats són :

1. Proposar, per a l'aprovació de l'Equip Directiu, un valor anual com referent de les activitats evangelitzadores i socials de la programació Anual del Centre
2. Planificar les activitats pastorals i d'Acció Social del centre
3. Col·laborar amb els cicles i departaments pel que fa a les activitats de formació reli-giosa i social
4. Responsabilitzar-se de les activitats i grups d'acció pastoral i social
5. Afavorir un ambient de Centre que impulse les activitats pastorals i socials
6. Col·laborar i integrar les activitats pastorals en horari extraescolarLes accions que impulsa l'Equip de Pastoral són:

1. L'oració del matí en les aules
2. Les grans campanyes de Centre: Sant Josep de Calasanz, Campanya del Quilo-Càritas Parroquial, La Pau, Setmana de l'Esperanza
3. El Projecte de sensibilització social “Escola Oberta”
4. Els moments i espais celebratius: Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua
5. La difusió del lema i les propostes d'activitats en relació amb el mateix

Estes accions es duen a terme amb una participació activa integrada en la programació de l'Ensenyança Religiosa Escolar i el Pla d'Acció Tutorial.


TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30