C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Principis educatius

Presentació

El Centre és un centre de l'Església i com a tal té un Caràcter Propi que definix eixos principis.

Creiem que:


  • El desenvolupament harmònic del xiquet en tots els aspectes del seu ser.
  • La primacia de l'educació sobre la instrucció.
  • La consideració dels primers anys com els més importants.
  • L'íntima unió de Pedagogia i pastoral en tot el procés educatiu.Els documents on figuren tots els principis que regixen el funcionament del Col•legi, i reflectixen la seua forma de ser són els següents:


  • Caràcter Propi (CP)
  • PEI
  • Reglament de Règim Interior (RRI)
  • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  • Plà de Convivència (PC)
  • Normes de Convivència (NC)

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30