C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Secretaría

Horario

Horari d'atenció al públic de 9h a 12h.

Per a qualsevol gestió o consulta que necessiten esta oficina tenen a la seua disposició la següent adreça de correu secretaria.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

En la Secretaría del Colegio se realizan tareas de diversa índole, pero todas alrededor de la organización Académica del Centro.

Processos tan importants com el d'admissió d'alumnes, o la generació i el control dels expedients Acadèmics mentres els alumnes romanen en el centre es realitzen en estes oficines.

Gran quantitat de servicis que necessiten es realitzen en Secretaria, com són entre altres:

- La gestió de Beques de Llibres, beques de batxillerat…
- L'emissió de certificats acadèmics
- Tramitació d'altes i baixes
- Elaboració de notes


TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30